Rodzaje działek

Działki różnią się przeznaczeniem i charakterem zabudowy, jaka może się na nich znaleźć. Informację, jakiego rodzaju jest dana działka, możemy znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli takiego planu nie ma, gmina wydaje decyzję o warunkach zabudowy.

Gdy szukamy działki z zamiarem wybudowania na niej domu, musimy przede wszystkim sprawdzić, czy na interesującym nas kawałku ziemi w ogóle będzie to możliwe, gdyż nie wszystkie typy działek na to pozwalają. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę poszczególnych rodzajów działek.

Działki budowlane to te, którymi powinniśmy się zainteresować, jeśli chcemy postawić dom jednorodzinny. Na tych terenach dozwolona jest zabudowa mieszkaniowa, gdyż spełniają one wymogi niezbędne dla obecności obiektów mieszkalnych, takie jak dostęp do drogi publicznej, wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, wielkość i kształt. Działki tego typu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są oznaczone symbolem MN (domy jednorodzinne i budownictwo mieszkaniowe) lub MNE (zabudowa jednorodzinna ekstensywna – domy na dużych działkach).

Działki mieszkalno-usługowe pozwalają na zabudowę mieszkaniową o średniej intensywności, czyli bloki. Mogą się tam też znajdować lokale handlowe i usługowe (np. blok, w którym na parterze znajduje się sklep spożywczy, a na kolejnych piętrach są mieszkania). Jednak działalność nie może być uciążliwa dla mieszkańców. Na planie są one oznaczone symbolem MU.

Działki rolne, jak nazwa wskazuje, są przeznaczone do produkcji rolnej, a nie do zabudowy. Jednak jeśli na działce występują gleby niższych klas (IV lub V), można się starać ją odrolnić, czyli zmienić jej przeznaczenie z uprawnego na budowlane. W przypadku klas wyższych odrolnienie może się okazać niemożliwe.

Działki siedliskowe są przeznaczone na budynki gospodarcze powiązane z gruntami rolnymi. Mogą się na nich znajdować domy mieszkalne, ale muszą one być wyposażone w pomieszczenia gospodarcze. Poza tym na działkach siedliskowych mogą budować domy jedynie rolnicy. Warunki, jakie należy spełniać, by być rolnikiem, są określone ustawowo (określona powierzchnia gospodarstwa oraz wykształcenie rolnicze lub doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego).

Działki rekreacyjne znajdują się zwykle w pobliżu lasów, rzek czy jezior. Zwykle używa się pojęcia „nieruchomość wykorzystywana na cele wypoczynkowe”. Działki takie pozwalają na budowę domków letniskowych i altanek. Budowa jednego domu letniskowego, który jest parterowy i ma powierzchnię do 35 mkw., nie wymaga pozwolenia na budowę. Zdarza się, że na działce rekreacyjnej można postawić dom całoroczny, ale zależy to od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki leśne to po prostu tereny pokryte lasem i runem leśnym oraz drogi dojazdowe do gruntów leśnych. Uzyskanie pozowolenia na budowę na tych działkach jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe.

Działki inwestycyjne (przemysłowe) – umożliwiają budowę zakładów przemysłowych, biurowców i magazynów oraz prowadzenie działalności uciążliwej, o ile jest ona ograniczona do terenu działki.

Dodaj komentarz