Budowa domu na działce rolnej – co musisz wiedzieć

Marzenia o własnym domu zaczynają się od wyboru działki. Jej typ wpływa na cenę, a najwyższą wartość osiągają te budowlane. Właśnie dlatego wiele osób zastanawia się nad wyborem tańszej działki rolnej z przeznaczeniem pod inwestycję budowlaną. Uzyskanie zezwoleń na tego typu budowę może jednak nie być takie proste. Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy rolnikiem i na jakim obszarze znajduje się nasza parcela. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości i co możemy postawić na swojej działce rolnej.

Czym jest działka rolna?

To inaczej gospodarstwo przystosowane do prowadzenia działalności rolnej oraz produkcji zwierzęcej lub roślinnej. Aby nabyć taką działkę o powierzchni powyżej 1ha, należy otrzymać zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Alternatywa to posiadanie statusu rolnika. Mniejsze działki można kupować bez takiej konieczności, jednak w praktyce rzadko dochodzi do takich transakcji.

Jeśli jesteśmy rolnikiem, możemy postawić na swojej działce budynki, ale muszą być to obiekty związane z gospodarstwem – tak zwana zabudowa zagrodowa. Oznacza to budynek mieszkalny albo gospodarczy. Nikt poza rolnikiem nie może tego zrobić, jeśli nie zostanie zmienione przeznaczenie gruntów.

Od czego zacząć?

Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, powinniśmy zajrzeć do planu zagospodarowania przestrzennego. To pomoże nam ustalić charakter terenu. Jeśli został przeznaczony wyłącznie pod uprawę, sprawa jest skomplikowana. Budowa domu będzie wówczas wymagała zmiany aktualnego planu. W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku i uzyskanie zgody gminy. Niestety rzadko jest ona udzielana, a sama procedura trwa zazwyczaj bardzo długo. Jeśli z kolei według planu teren jest przeznaczony pod zabudowę, mamy już większe możliwości.

Co w sytuacji, gdy gmina nie posiada uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego? W takim przypadku musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Możemy wówczas wyłączyć działkę z produkcji rolniczej. Jeśli na danym obszarze mamy do czynienia z ziemią klas I-III, potrzebujemy zgody ministra ds. rozwoju wsi. Jeśli w grę wchodzi gleba niższej jakości, wystarczy decyzja starosty.

Budowa domku rekreacyjnego

Bez potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę możemy postawić domek. Musi on jednak spełniać pewne warunki. Nie może mieć więcej niż 70 m2. W dodatku musi być wolnostojący, parterowy i nie może posiadać fundamentów. W takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie budowy. Należy jednak pamiętać też o wymaganiach dotyczących powierzchni. Zgodnie z nimi możemy postawić jeden budynek tego typu na każde 500 m2 naszej działki.

Najprościej postawić dom na działce rolnej, jeśli posiadamy status rolnika. Nie ma wówczas konieczności odrolnienia i zmiany statusu działki. To wyjście umożliwia budowę domu pozostałym osobom. Jest to jednak droga kosztowna i dość skomplikowana. Dużo zależy od wspomnianych warunków, takich jak lokalizacja działki, plany gminy czy jakość gleby.

Dodaj komentarz